Disclaimer

Deze website is door Optilox met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat informatie op deze site verouderd, onvolledig en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Optilox aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm en omvang dan ook voortvloeiende uit het gebruik daarvan. Voor websites en de informatie daarin, waarnaar vanuit deze site verwezen wordt, aanvaardt Optilox geen enkele aansprakelijkheid.