Het Clavisio concept

Een veilige sleutelkluis waarmee de thuiszorg tijdelijke toegang regelt  

Clavisio is ontwikkeld voor thuiszorgorganisaties. Zij hebben aan Clavisio een bewezen product om veilig en snel de toegang tot de woningen van thuiszorgcliënten te kunnen regelen. Sinds 2008 zijn meer dan 50.000 Clavisio sleutelkluisjes in gebruik genomen door tientallen thuiszorginstellingen. Hiermee vormen de Clavisio sleutelkluisjes een grootschalig bewezen praktisch toepasbaar alternatief op de kwetsbare codekluisjes of het halen en brengen van sleutels.

De Clavisio sleutelkluisjes kunnen niet rechtstreeks door particulieren worden gekocht, omdat de sleutelkluisjes onderdeel moeten zijn van een sluitsysteem dat is verbonden aan de wijkindeling van de thuiszorginstelling. 

De medewerkers van de thuiszorginstelling moeten beschikken over een speciale sleutel om toegang te krijgen tot de veilige sleutelkluisjes bij de cliënten in hun wijk. Om te zorgen dat die sleutel van de medewerker ook past bij een nieuwe cliënt in dezelfde wijk, moeten de kluisjes altijd via de thuiszorg worden geregeld. De thuiszorginstellingen die werken met de Clavisio sleutelkluisjes passen ze steeds opnieuw toe bij de cliënten waar op dat moment een voorziening voor de toegang noodzakelijk is.

Met de unieke SNAP-ON beugelmontage kan de kluis in veel gevallen zeer snel en zonder schade of aanpassing aan de bestaande deursituatie worden gemonteerd. In de overige gevallen wordt muurmontage toegepast, waarbij de kluis zeer stevig aan de muur wordt verankerd.