PG slot

PG slot. Veilig toegang met regie op maat.

Voor bewoners op psychogeriatrische of kleinschalig wonen afdelingen is het vergrendelen van deuren zonder sleutel van grote waarde en biedt dit veiligheid in eigen woonomgeving. Door middel van de privacydrukknop is op elk moment vanaf de kamerzijde het slot aan de buitenzijde te blokkeren. Ook bij wasmomenten door personeel of bij bezoek door arts of familie kan de deur tijdelijk vergrendeld worden, zonder uitgifte van sleutels.

Zorgmedewerkers kunnen de kamer (met sleutel of druppel) ten allen tijde betreden. Bij het verlaten van de kamer kan de bewoner altijd zonder sleutel weer terug. Afhankelijk van de mogelijkheden van de bewoner en/of de mantelomgeving kan deze met een sleutel of druppel ook de deur aan de buitenzijde vergrendelen. De status van de vergrendeling wordt weergeven door middel van LED. Status "groen" is open en status "oranje" is privacy.

Op momenten met een lage bezettingsgraad op de afdeling, met name in de avond en nacht is door de zorgmedewerkers het slot in de privacystand te schakelen. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners per abuis elkaars kamer betreden. De bewoner die de kamer heeft verlaten kan in principe alleen terug naar de eigen kamer.

Dorma deurautomaat binnendeur Porteo