GGZ slot

GGZ slot. Veilig toegang met regie op maat.

Voor bewoners op gesloten afdelingen in GGZ instellingen wordt doorgaans binnen- en buitendeurkruk gecontroleerd. Bewoners kunnen zonder sleutel gebruik maken van de privacydrukknop om de deur aan de binnenzijde in "privacy" te schakelen. Afhankelijk van de mogelijkheden van betreffende bewoner kan deze de kamerdeur aan de gangzijde met een sleutel of druppel vergrendelen.

Zorgmedewerkers kunnen met een sleutel of druppel de kamerdeur permanent vergrendelen waardoor de bewoner de kamer niet meer kan verlaten. Betreffende deur dient aangesloten te zijn op een GTV-S, welke wordt geschakeld door de brandmeldinstallatie. De status van de vergrendeling wordt weergeven door middel van LED. Status "groen" is open, status "oranje" is privacy en status "rood" is vergrendeld.

De functie van de kamerdeur kan worden ingesteld naar behoefte. Zo kan bijvoorbeeld de privacyfunctie geheel worden uitgeschakeld door middel van een dipswitch of tijdelijk worden uitgeschakeld door middel van een handeling met een (medewerker)sleutel. Zo kan bij herhuisvesting de deurfunctie worden afgestemd op de speciefieke bewoner.