On-line systeem

Toepassing van de TCP/IP standaard maakt gebruik van beschikbare netwerkstructuur en componenten mogelijk. De toegepaste producten functioneren, afhankelijk van de toepassing, online of draadloos online.

Voor bedrijven en instellingen die online toegangscontrole wensen is dit een zeer effectieve en voordelige oplossing. Programmering van toegangsrechten geschiedt door gebruik van software en programmeerapparatuur.

  • TCP/IP netwerkverbinding (ethernet) via een “RF gateway”
  • De “RF gateway” communiceert waar mogelijk draadloos met het deurcomponent.
  • Paslezers hebben een bekabelde besturing en bieden aanvullende functies.
  • Directe invloed op toegangsrechten en inzicht in het gebruik.

Werkingsprincipe

  • werking-computer-gatewayActueel sluitplan direct verwerkt via gateway
  • werking-online-deurOn-line deur