Virtueel netwerk (data-on-card)

Een bewezen oplossing tussen offline beheer en online beheer. De toegangsrechten liggen hierbij niet vast in de toegangscontroleproducten bij de deur, maar in plaats daarvan worden de elektronische sleutels geprogrammeerd met alle toegangsrechten van de gebruiker van die sleutel.

Met het strategisch plaatsen van een online “opwaardeerpunt” kan men op afstand toegangsrechten wijzigen of blokkeren. Met een optionele “tijdstempel” kan men er voor zorgen dat sleutelgebruikers periodiek verplicht dienen op te waarderen, zodat wijzigingen tijdig kunnen worden doorgevoerd. Dit is per gebruiker in te stellen.

Een zeer effectief en betaalbaar concept voor wooncomplexen, woon-zorgcomplexen, semi-openbare gebouwen, scholen, middelgrote en grote bedrijven.

  • Programmering toegangsrechten middels software en programmeermedia
  • Toegangsrechten worden met encryptie in het geheugen van de (elektronische) sleutels "geschreven".
  • Groepsindeling van toegangen voorkomt arbeidsintensief beheer.
  • Combinatie met on-line beheer van strategische doorgangen mogelijk.
  • Combinatie met centraal (online) opwaardeerpunt voor validatie en wijzigen van toegangsrechten mogelijk.

Werkingsprincipe

  • werking-computer(Tijdelijke) opwaardering
  • werking-verificatieToegangsrechten in sleutel
  • werking-deurOff-line deur